Coach Inloop

Inloop

Het inloop-risico laat zich het best omschrijven aan de hand van een voorbeeldsituatie. Stelt u zich volgende situatie voor.

U voert al een aantal jaren uw beroepsactiviteiten uit. Na een aantal jaren besluit u zich voor beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Na verloop van tijd ontvangt u een schademelding voortvloeiende uit een door u eerder afgeronde opdracht.

U heeft nu een verzekering en de schademelding is gedaan binnen de huidige verzekeringsperiode. U zou verwachten dat deze schademelding onder de dekking valt. Maar dat is niet het geval. De fout bij de uitvoering van uw werkzaamheden heeft betrekking op de periode voordat de verzekering tot stand is gekomen. De huidige verzekering sluit dit uit en biedt hiervoor dus geen dekking.

Om dit risico te voorkomen, kunt u het inlooprisico voor 3 jaar meeverzekeren. U betaalt bij aanvang een eenmalige premie van 55% van de normale jaarpremie. Hiermee bent u tot 3 jaar terug verzekerd voor schadeclaims uit deze periode.